Disclaimer

Deze website is eigendom van Merit Select. Door de toegang tot en het gebruik van de site verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende bepalingen en voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo's, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Merit Select bvba of rechthoudende derden.

 

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet toegesneden op persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan derhalve niet worden beschouwd als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker.

Merit Select stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de verstrekte informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt is. Ondanks deze inspanningen kunnen zich onnauwkeurigheden voordoen in de verstrekte informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Merit Select de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Merit Select kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kunt u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Merit Select geeft geen garanties voor de goede werking van de site en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de site of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de site.

Merit Select kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar dergelijke sites of pagina's impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Merit Select verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd.